Алумни

Природно-математички факултет је основао Клуб алумниста са циљем да окупи свршене студенте Факултета. Од свог оснивања Природно-математички факултет је образовао на хиљаде студената у области природних, а последњих година и у области рачунарских наука.

Стручњаци који су стекли своје образовање на нашем факултету остварили су и остварују значајне каријере у земљи и иностранству. Постојање Клуба алумниста омогућује повезивање алумниста у јединствену организациону јединицу Факултета и ствара институционални и организациони оквир и услове за успостављање и одржавање комуникације између Факултета и свршених студената.

Клуб алумниста ради на повезивању клубова алумниста у земљи и иностранству, промовише професионалне успехе и остварене резултате чланова Клуба и развија сарадњу између Природно-математичког факултета и предузећа и организација у којима раде студенти који су стекли неко од академских звања на Природно- математичком факултету.

Чланство у Клубу је добровољно, без временског ограничења и бесплатно. Члан Клуба алумниста Природно-математичког факултета је истовремено и члан Удружења алумниста Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Оснивање и делокруг рада Клуба алумниста Природно-математичког факултета дефинисан је Правилником о раду Клуба алумниста Природно-математичког факултета.

Попуните овде пријаву за Клуб алумниста Природно-математичког факултета.

Онлине пријава
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин