Правна акта

Правилник о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника

Правилник о докторским академским студијама Природно-математичког факултета

Правилник о извођењу приступног предавања

Правилник о извођењу теренске наставе

Правилник о мастер раду

Правилник о мерилима за утврђивање цене школарине

Правилник о мобилности студената и преношењу ESPB

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о раду центра за научна истраживања и пројекте

Правилник о раду Eтичке комисије на Природно-математичког факултету

Правилник о раду и коришћењу библиотеке Природно-математичког факултета

Правилник о управљању сукобом интереса Природно-математичког факултета

Правилник о поступку и условима за стицање звања сарадника ван радног односа

Правилник о упису студената и правилима студија ОАС и МАС

Правилник о обављању стручне праксе

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин