Правна акта

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника

Измене и допуне правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника

Правилник о докторским академским студијама Природно-математичког факултета

Правилник о извођењу приступног предавања

Правилник о извођењу теренске наставе

Правилник о мастер раду

Правилник о мерилима за утврђивање цене школарине

Правилник о мобилности студената и преношењу ESPB

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о раду Eтичке комисије на Природно-математичком факултету

Правилник о раду и коришћењу библиотеке Природно-математичког факултета

Правилник о управљању сукобом интереса Природно-математичког факултета

Правилник о поступку и условима за стицање звања сарадника ван радног односа

Правилник о упису студената и правилима студија ОАС и МАС

Правилник о обављању стручне праксе

Правилник о умањењу/ослобађању школарине за самофинансирајуће студенте

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о уређивању и издавању часописа

Правилник о издавачкој делатности

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Природно-математичког факултета

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

Правилник о раду Клуба алумниста Природно-математичког факултета

Правилник о раду центра за научна истраживања и пројекте

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања

Правилник о расподели средстава по основу институционалног финансирања НИО

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин