Домаћа сарадња

Уговори о сарадњи

Датум Потписник 1 Потписник 2 Предмет сарадње Уговори
30/06/2022 Југоинспект Београд а.д. Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Пословно-техничка сарадња
08/03/2022 Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Пословно-техничка и стручна сарадња
25/05/2021 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Технолошки факултет Универзитета у Нишу Пословно-техничка сарадња уговарача у области научноистраживачке и наставне делатности
16/04/2021 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Гимназија у Прокупљу Утврђивање начина сарадње, права и обавеза за организовање и извођење стручне праксе студената основних и мастер студија Природно-математичког факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
08/04/2021 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Привредно друштво MVP-Soft DOO Ниш-Медијана Утврђивање начина сарадње, права и обавеза за организовање и извођење стручне праксе студената основних и мастер студија Природно-математичког факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
31/03/2021 Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Научно-техничка и пословна сарадња
18/12/2018 Биолошки факултет у Београду Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Прибављање података и друге услуге
28/02/2018 Гимназија у Косовској Митровици Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Хоспитовање
05/03/2018 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду Сарадња у области наставне и научноистраживачке делатности
23/11/2017 Развојни центар руског географског друштва у Србији Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Подстицање научне и стручне сарадње, рад на заједничким пројектима
28/03/2017 Медицински факултет УП, Факултет техничких наука УП Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Оснивање центра за мултидисциплинарна истраживања
23/05/2016 ПМФ Универзитета у Новом Саду, БУ, Универзитрта у Крагујевцу и Државног Универзитета у Новом Пазару Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Унапређење положаја факултета ПМФ-а у систему високог образовања
09/12/2016 Завод за заштиту природе Србије Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Нове технологије, семинари, међусобна размена података и литературе
09/12/2016 РХМЗ Србије Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Сарадња, коришћење метеоролошке станице, уступање података, размена литературе
22/11/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Београду – Институт за нуклеарне науке Винча Сарадња у области наставне и научноистраживачке делатности
09/06/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Универзитет у Београду – Биолошки факултет Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима
24/02/2016 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Физички факултет БУ Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
21/12/2015 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини ПМФ у Новом Саду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
23/12/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини ПМФ у Новом Саду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
04/11/2015 Математички институт САНУ Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Научно-истаживачки рад, технолошки развој, иновациона делатност, високо образовање, докторске студије
11/03/2015 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Природно-математички факултет Универзитета у Нишу Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
19/09/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
05/06/2014 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Географски факултет Универзитета у Београду Размена искустава у унапређивању, организацији и извођењу наставних процеса на свим нивоима, размена наставника, заједнички наступи...
24/09/2013 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Хемијски факултет Универзитета у Београду Размена знања, искустава и информација, стручна и техничка сарадња, размена студената, припрема и размена стручних публикација
07/05/2009 Природно-математички факултет Универзитета у Приштини Медицински факултет у Приштини Заједничка организација научних скупова, реализација научно-истраживачких пројеката, међусобна помоћ у реализацији докторских студија, међусобно ангажовање наставника и сарадника
07/12/2007 Универзитет у Новом Саду Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Сарадња у свим областима универзтетског образовања и академске праксе
11/12/2007 Универзитет у Београду Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Сарадња у свим областима универзтетског образовања и академске праксе
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин