Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган Факултета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе.

Студентски парламент Факултета има 27 чланова, од којих се 25 чланова бира тајним и непосредним гласањем, а 2 члана су Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје две године, од дана конституисања Студенстког парламента.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.

...

Председник студентског парламента

Саудина Мемић

Чланови студентског парлмента

...
Никола Ђукић

Студент продекан

...
Драгана Лазић

Представник са прве године

...
Катарина Петковић

Представник са друге године

...
Катарина Милић

Представник са треће године

...
Никола Ђукић

Представник са четврте године

...
Саима Аљић

Представник са прве године

...
Сумеја Ахматовић

Представник са друге године

...
Димитрије Ракић

Представник са треће године

...
Илма Дупљак

Представник са четврте године

...
Алекса Милић

Представник са прве године

...
Немања Лазаревић

Представник са друге године

...
Никола Илић

Представник са треће године

...
Анђела Башчаревић

Представник са четврте године

...
Александра Миливојевић

Представник са прве године

...
Катарина Јеремић

Представник са друге године

...
Михајло Радичевић

Представник са треће године

...
Марко Јанићевић

Представник са четврте године

...
Радоња Дражевић

Представник са прве године

...
Јована Денић

Представник са друге године

...
Јулија Илић

Представник са треће године

...
Амина Кучевић

Представник са четврте године

...
Андријана Недељковић

Представник са прве године

...
Сузана Томашевић

Представник са друге године

...
Драгана Влајовић

Представник са треће године

...
Марија Вукадиновић

Представник са четврте године

...

Представник са мастер студија

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин