Издавачка делатност

ОДСЕК ЗА БИОЛОГИЈУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Предраг Јакшић
Небојша Гаџић
Шар-планина 2021
Татјана Јакшић
Небојша В. Живић
Биоиндикатори и мониторинг систем Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2020
Небојша В. Живић Одлике макрофауне инвертебрата са посебним освртом на фауну Oligochaeta у екосистемима подутицајем енeргетског комплекса ТЕ "Обилић" Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Предраг Васић Практикум из анатомије биљака са радном свеском Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Славко Бранковић Збирка решених задатака из генетике Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Славиша М. Милошевић Практикум из Опште физиологије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Татјана Јакшић
Ненад Лабус
Теренски зоолошки практикум Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Зоран Кривошеј Флора планине Грмије код Приштине Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2013
Миодраг Јаблановић Екотоксиколошки речник Крушевац : Универзитет у Приштини 2002
Миодраг Јаблановић Биљка у загађеној средини Приштина : Универзитет; Београд : Научна књига 1995
Предраг Јакшић
Срђан Белиј
Библиографија о природи Косова и Метохије Приштина : Универзитет 1995
ОДСЕК ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Саша Милосављевић Становништво општине Трстеник - демографска проучавања Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2016
Татјана Ђекић
Радомир Ивановић
Географски приказ стања животне средине на Косову и Метохији пре 1999. године Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Данијела Вукоичић Туристичка валоризација урбаних, бањских и руралних насеља Горње Топлице Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Драгомир М. Kићовић
Предраг Н. Јакшић
Душан Т. Кићовић
Основе заштите и унапређења животне средине Косовска Митровица : Универзитет; Београд : Висока туристичка школа струковних студија 2012
Драган Радовановић
Даница Срећковић-Батоћанин
Радомир Ивановић
Александар Ваљаревић
Утицај физичко-географских фактора на интезитет ерозијеу речним сливовима Косова и Метохије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2012
Јово Медојевић
Милан Пунишић
Саша Милосављевић
Географска Статистика Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2011
Физичко-географски процеси на Косову и Метохији, Научно-истраживачки пројекат, Посебно издање бр. 3 Приштина: Природно-математички факултет, Одсек за географију 1998
ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Дејан Милић
Часлав Стефановић
Данијел Ђошић
Мобилно рачунарство и комуникационе технологије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2020
Милан Савић
Милан Дејановић
Практикум из база података Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Небојша М. Денић
Далибор Петковић
Методика наставе информатике Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Милан Савић
Милан Дејановић
Практикум из база података Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Небојша М. Денић
Соња Д. Раденковић
Електронско пословање Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Небојша Денић
Далибор Петковић
Образовни софтвер Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2018
Стефан Панић Унапређење перформанси бежичног преноса у фединг окружењу Београд : Задужбина Андрејевић; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Јован Митровић
Негован Стаменковић
Владимир Митровић
Електронско пословање Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2013
Хранислав Милошевић Технички основи информатике Косовска Митровица : Природно-математички факултет, 2013
Хранислав Милошевић
Наташа Контрец
Данијел Ђошић
Вештине комуницирања Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2013
Негован Стаменковић
Видосав Стојановић
Рачунарство и програмски језици Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2012
Хранислав Милишевић Технички основи информатике Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2010
ОДСЕК ЗА МАТЕМАТИКУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Наташа Контрец
Хранислав Милошевић
Мирослав Максимовић
Дискретне структуре са збирком задатака Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2020
Владица Стојановић
Мирослав Максимовић
Основи геометрије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2018
Драгана Ваљаревић
Милена Петровић
Тања Јовановић
Збирка задатака из алгебре: групе, прстени и поља Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2017
Јелена Вујаковић
Милена Петровић
Математичка анализа 3: збирка задатака Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2017
Милена Лекић
Еуген Љајко
Математика 2 Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2017
Стана Цвејић
Драгана Ваљаревић
Обичне диференцијалне једначине : збирка задатака Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Милена Лекић
Еуген Љајко
Математика 1 : теорија и задаци Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Милена Лекић
Стана Цвејић
Драган Димитровски
Штрумове теореме кроз интеграције Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2012
Стана Цвејић Обичне диференцијалне једначине Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2006
Милоје Д. Рајовић Једнодимензионална математичка анализа Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2005
Вељко Буковић
Дојчин Петковић
Основе математичке анализе 2 - књига прва Приштина : Природно-математички факултет 2000
Светозар Вукадиновић
Стана Цвејић
Математичко програмирање Приштина : Универзитет 1996
ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Љиљана Гулан
Јелена Живковић-Радовановић
Практикум лабораторијских вежби из физике Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2018
Тијана С. Кевкић Увод у физику чврстог стања Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2017
Бранко Дрљача Преносне карактеристике оптичких влакана са степенастим индексом преламања Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2016
Љиљана Гулан Радон и торон у ваздуху затворених просторија на Косову и Метохији : корелација и мапе ризика Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Бајрам Јакупи Тијана Кевкић Механика и термодинамика Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2010
ОДСЕК ЗА ХЕМИЈУ
Аутор/и Наслов Издавач Година pdf
Новица Ристић
Видослав Декић
Хемија природних производа Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2020
Видослав Декић
Биљана Декић
Хемија хетероцикличних једињења Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Ања Јокић
Бојана Лабан
Општа хемија Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Ружица Мицић
Снежана Тошић
Методе одвајања у аналитичкој хемији Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Бранка Б. Петковић
Сузана Самаржија-Јовановић
Научне информације у хемији Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2019
Војислав Јовановић
Сузана Самаржија-Јовановић
Полимери и полимерни материјали : практикум Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2018
Сузана Самаржија-Јовановић
Војислав Јовановић
Полимери и полимерни материјали Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2018
Видослав Декић
Биљана Декић
Практикум из органске хемије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2016
Бранка Б. Петковић Октаазамакроциклична једињења : комплексирање ианалитичка примена Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Биљана Декић
Видослав Декић
Органска хемија : збирка задатака Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2015
Војислав Јовановић
Сузана Самаржија-Јовановић
Нанокомпозити на основу различитих прекурсора мрежа Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2013
Новица Ристић
Иван Р. Палић
Практикум из хемије природних производа и биохемије Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2013
Весна С. Цветковић Електрохемијско таложење магнезијума при подпотенцијалима из растопа нитрата Београд : Задужбина Андрејевић; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2012
Ружица Мицић Кинетичка анализа трагова јона Београд : Задужбина Андрејевић; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2011
Сузана Самаржија-Јовановић
Војислав Јовановић
Органска стереохемија Београд : Академска мисао; Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2008
Новица Ракићевић
Андреја Тодоровић
Хемијски извори електричне струје Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2005
ОСТАЛО
Наслов Издавач Година pdf
Природно-математички факултет 1960-2014 Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Зборник радова конференције МИТ [Математичке и информационе технологије], 2013. (електронска верзија) Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2014
Зборник радова конференције МИТ, Копаоник, 28-30. августа 2009. год. Косовска Митровица : Природно-математички факултет 2010
  • Назив часописа: Bulletin of Natural Sciences Research
  • ISSN: 2738-0971 (Print) 2738-1013 (Online)
  • COBISS.SR-ID: 28586505
  • Издавач: Природно-математички факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
  • Главни и одговорни уредник: проф. др Стефан Р. Панић
  • Периодичност објављивања: 2 пута годишње
  • Научна област: Природне науке
  • Категорија часописа: М52
  • Интернет адреса часописа: https://www.bulletinnsr.com/
  • Електронска адреса: office@bulletinnsr.com
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин