Еразмус+ мобилност судената на Универзитету Ла Сапиjенца у Риму

Објављено: 15.03.2023 12:09 Објавио: Јован Стевановић

На основу Еразмус+ интеринституциајлне сарадње са Универзитетом Ла Сапиjенца у Риму, расписује се позив за стипендирану мобилност студената основних, мастер и докторских студија следећих факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици:

Економског факултета

Правног факултета

Природно-математичког факултета

Факултета техничких наука

Филозофског факултета

Доступне области: сва студијска поља која се налазе на линку, а која можете пратити на италијанском или енглеском језику

Catalogo dei Corsi di studio | Università degli Studi La Sapienza (uniroma1.it)

Информације о Универзитету Ла Сапијенца, можете погледати на линку

Потребна документа за пријаву

За студенте основних и мастер студија:

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија  (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском или италијанском језику
 • Предлог уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог) . Уколико је мобилност у циљу писања рада, потребно је навести тему рада и опис.
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија
 • Студенти који би радили истраживање за завршну тезу мораће (поред тражене документације) доставити и писмо о прихватању менторства од стране професора са Универзитета у Риму

За студенте докторских студија:

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Предлог листе предмета у оквиру понуде доступне путем линка https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија  (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском или италијанском језику са детаљним предлогом истраживања
 • Копија прве странице пасоша
 • потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија
 • Позивно писмо потписано од стране ментора са Универзитета у Риму
 • Писмо препоруке од стране професора са матичног факултета
 • Листа публикација

*Обавезан критеријум за студенте који желе да похађају наставу на италијанском језику – средњи ниво знања италијанског језика (сертификат Заједничког европског референтног оквира за језике на Б2 или вишем нивоу). Као доказ о потребном нивоу знања италијанског језика студенти могу доставити сертификат: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI – Certificazione Italiano generale, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT – Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC The European Language certificates and UNIcert) или сертификат издат од стране матичног универзитета, језичких центара/школа.

* У фази пријаве превод документације на енглески језик не мора бити оверен од стране судског тумача.

СЕЛЕКЦИЈА:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали), знање енглеског језика, равномерна заступљеност студијских програма, социо-економски статус, корист за будући рад у установи.

Рок за пријаву: 05. април 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује највише осам студената и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Риму.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у  Риму  доноси одлуку да ли ће номинованом студенту доделити стипендију, сходно броју стипендија које се распоређују међу универзитетима који су укључени у пројекат.
 • Реализација мобилности: зимски семестар (септембар 2023. – јануар 2024. године)

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин