Основне информације: Стефан Р. Панић

Образовање

Основне студије

Електронски факултет у Нишу

Мастер студије

2007. Електронски факултет у Нишу

Докторске студије

2010. Електронски факултет у Нишу

Кратка стручна биографија

Професор и истраживач из области теорије информација, бави се развојем метода и алгоритама за изворно кодоввање, канално  кодовање и заштитно кодовање у циљу побољшања перформанси сигнала. Публиковао је из ове области преко 70 радова на СЦИ листи. Био на постдокторском усавршавању на Томском Политехничком Универзитету у Томску, Руска федерација. На факултету обављао низ функција: Шеф Одсека за Информатику, Управник ЦНИП, продекан за науку и међународну сарадњу,  председник комисије за самовредновање и спољашњу проверу квалитета, члан стручног веча Универзитета из ПМ поља. 

image
др Стефан Р. Панић

Редовни професор
Одсек: Одсек за информатику
Mail адреса: stefan.panic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPIS:

1. Dharmendra Dixit, Nagendra Kumar, Sanjeev Sharma, Vimal Bhatia, Stefan Panic, Caslav Stefanovic, “On the ASER Performance of UAV-Based Communication Systems for QAM Schemes“, IEEE Communications Letters, ISSN: 1089-7798 , accepted for publication, doi:10.1109/LCOMM.2021.3058212 

2. Caslav Stefanovic, Stefan Panic,Vimal Bhatia, Nagendra Kumar, “On Second-Order Statistics of the Composite Channel Models for UAV-to-Ground Communications with UAV Selection“, IEEE Open Journal of the Communications Society, ISSN: 2644-125X  , accepted for publication

3. Tharindu Ponnimbaduge Perera,  Stefan Panic, Dushantha Nalin K. Jayakody, Muthu Nathan,  Li, Jun, "A WPT-enabled UAV-assisted Condition Monitoring Scheme for Wireless Sensor Networks", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, ISSN: 1524-9050  accepted for publication 

4. Caslav Stefanovic, Stefan Panic, Danijel Djosic, Dejan Milic, Mihajlo Stefanovic,  “On the second order statistics of N-hop FSO communications over N-gamma-gamma turbulence induced fading channels “, Physical Communication, ISSN: 1874-4907 , accepted for publication in Volume 45, April 2021, doi: doi.org/10.1016/j.phycom.2021.101289 

5. Jelena Todorovic, Petar Spalevic, Stefan Panic, Bojana Milosavljevic, Milan Gligorijevic, “FSO system performance analysis based on novel Gamma – Chi-square irradiance PDF model“, Optica Applicata, ISSN: 0078-5466 , accepted for publication in vol. 51 issue 3 (2021)

6. Suad Suljovic, Dejan Milic, Stefan Panic, Caslav Stefanovic, Mihajlo Stefanovic, “Level crossing rate of macro diversity reception in composite Nakagami-m and Gamma fading environment with interference “,  Digital Signal Processing, ISSN: 1051-2004 , https://doi.org/10.1016/j.dsp.2020.102758 

7. Caslav Stefanovic, Stefan Panic, Vladimir Mladenovic, Srdjan Jovkovic, Mihajlo Stefanovic,  “Higher order statistics of cooperative mobile-to-mobile relay communications over composite fading channels “, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, ISSN: 1743-8225 , Vol. 35, No. 2, 2020, pp. 61-70

8. Stefan Panic, Nalin Dushanta  Jayakody, Sofiene Affes, Palanivelu Muthuchidambaranathan, “Hardware Impaired Self-Energized Bidirectional Sensor Networks over Complex Fading Channels“, ISSN: 1424-8220, Sensors 2020, accepted for publication

Остале информације

Пројекти

III 44006 Development of new information and communication technologies, based on advanced mathematical methods, with applications in medicine, telecommunications, power systems, protection of national heritage and education, Минисатрство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије 2010-

TR11001 Говорна комуникација човек-машина Минисатрство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије 2008-2010

2 интерна пројекта ЦНИП ПМФ

Област интересовања

Теорија информција, теорија телекомуникација, дигитална обрада сигнала, примењена математика

Страни језици

Енглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=8NQnSf0AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6lUUpTwNl01Tm5Wrj5mIYdM1DSLOa6euU46LZMS-RwAoVmz0rh7Y0_RtnWcvirHJ16ZeNhkaS51BGdNqzODN6gzwZLtMSDHwFz_nnjO8IKeWWM9t7QDyAJE7pdUmhZJFfpgIDC

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Panic

https://orcid.org/0000-0002-5868-1764

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин