Основне информације: Татјана М. Михајилов-Крстев

Образовање

Кратка стручна биографија

image
др Татјана М. Михајилов-Крстев

Редовни професор
Одсек: Наставници ангажовани са других инстиуција
Mail адреса: tatjanamk@pmf.ni.ac.rs

Референце

Остале информације

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин