Основне информације: Војислав Д. Јовановић

Образовање

Основне студије

Хемија (1986. ПМФ Универзитет у Приштини)

Мастер студије

Магистарска теза (1997. Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

Докторске студије

Докторат (2010. Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду

Кратка стручна биографија

Др Војислав Јовановић је од 1986. до данас запослен на ПМФ-у Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. За доцента је изабран 2011. године за ужу научну област Индустријска и примењена хемија. За ванредног професора изабран је 2015. године,  а од 2020. је редовни професор за ужу научну област Индустријска и примењена хемија. Др Војислав Јовановић је објавио 43 рада у часописма који се индексирају на СЦИ листи. Такође је аутор седам поглавља у међународним књигама, два уџбеника, једног практикума и једне монографије од националног значаја. Др Војислав Јовановић је цитиран више од 350 пута што је резултирало h индексом 12 (SCOPUS).Члан је Српског хемијског друштва и учесник пројекта које је финансирало МПНТР Републике Србије.  Др Војислав Јовановић је вођа потпројекта „Синтеза функционалних материјала за јон- селективне електроде“ у оквиру мултидисциплинарног пројекта ИИИ45022 „Мултискално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала на бази различитих прекурсора“, финансираног од Министарства просвете, науке и Технолошког развоја Србије.

image
др Војислав Д. Јовановић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: vojislav.jovanovic@pr.ac.rs

Референце

1. V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G. Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Nano-silica-based urea–formaldehyde composite with some derivates of coumarin as formaldehyde scavenger: hydrolytical and thermal stability", Polymer Bulletin, Vol. 78,  No. 1, pp. 399-413, https://doi.org/10.1007/s00289-020-03114-6, (2021)

2. S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, T. Jovanović, G. Marković, S. Porobić, J. Papan and M. Marinović-Cincović, "Hydrolytic, thermal, and UV stability of urea-formaldehyde resin/thermally activated montmorillonite nanocomposites", Polymer Composites, Vol. 41,  pp. 3575–3584,  https://doi.org/10.1002/pc.25644, (2020)

3. G. Marković, M. Marinović-Cincović, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović and J. Budinski-Simendić, "Crosslinking of Polymers: Rubber Vulcanization"  In: Gutiérrez T.J. (eds) Reactive and Functional Polymers Volume Two. pp. 117-134, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45135-6_5, (2020)

4.  S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G.Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Radiation stability and thermal behaviour of modified UF resin using biorenewable raw material-furfuryl alcohol", Composites Part B, vol. 167,  pp.161-166. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.024, (2019)

5. V. Jovanović, S. Jovanović, G. Marković, S. Samaržija-Jovanović, S. Porobić, J. Budinski-Simendić and M. Marinović-Cincović, "The Properties Of  Elastomeric Composites Based On Three Network Precursors", Polymer Composites, Vol.40, No. 4.  pp.1307-1314, DOI:10.1002/pc.24854,  (2019)

6. S. Porobić, G. Marković, I. Ristić, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, J. Budinski-Simendić and M. Marinovic-Cincović, "Hybrid materials based on rubber blend nanocomposites", Polymer Composites, Vol. 40, No. 8,  pp. 3056-3064, DOI: 10.1002/pc.25150, (2019)

7. V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, B. Petković, Z. Milićević, G. Marković and M. Marinović-Cincović, "Biocomposites Based On Cellulose And Starch Modified Urea-Formaldehyde Resin: Hydrolytic, Thermal And Radiation Stability", Polymer Composites, Vol. 40, No. 4 pp. 1287-1294, DOI:10.1002/pc.24849, (2019)

8. S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Petković, S. Jovanović, G. Marković, S. Porobić and M. Marinović-Cincović, "Radiation stability and thermal behaviour of modified uf resin using biorenewable raw material-furfuryl alcohol", Composites Part B, Vol. 167,  pp.161-166, https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.024, (2019)

9. S. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, G. Marković, V. Jovanović, T. Adamović and M. Marinović-Cincović, "Ternary NR/BR/SBR rubber blend nanocomposites", Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 31, No. 2, pp. 265-287. DOI:10.1177/0892705717697778, (2018)

10. S. Jovanović, V. Jovanović, G. Marković, S. Samaržija-Jovanović, Z. Milićević, M. Marinović-Cincovi and J. Budinski-Simendić, "Elastomers based on NR/BR/SBR ternary rubber blend: morphological, mechanical and thermal properties", CI&CEQ,  Vol. 25, No 1, pp. 31-38, DOI: 10.2298/CICEQ171106016J, (2018)

Остале информације

Пројекти

Био је вођа потпројекта у оквиру пројекта које финансира Министарство просветe, науке и технолошког развоја од 2011-2020. године под називом: „Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора“. Евиденциони број III45022

Област интересовања

Индустријска и примењена хемија, технологија и хемија полимера, еластомери, нанокомпозити, полимерни композити, карактеризација полимера, термална анализа, инжењерство материјала итд.

Страни језици

Руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=Atns0vwAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Vojislav-Jovanovic

https://orcid.org/0000-0002-0446-7762

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26647540400

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин