Основне информације: Еуген Ш. Љајко

Образовање

Основне студије

1997. Природно-математички Факултет, Приштина

Мастер студије

2007. Природно-математички факултет, Нови Сад

Докторске студије

2016. Природно-математички факултет, Нови Сад

Кратка стручна биографија

Од 1997. до 2005., наставник математике у Средњој економско-туристичкој школи, Драгаш,

Од 2005. до 2009. наставник математике у О.Ш. "22. децембар" , Рестелица,

Од 2009. до 2016. асистент на Природно-математичком факултету, Косовска Митровица,

Од 2016. доцент на Природно-математичком факултету, Косовска Митровица.

image
др Еуген Ш. Љајко

Ванредни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: eugen.ljajko@pr.ac.rs

Референце

1. Ljajko, E., Mihajlović, M. and Pavličić, Z, "The hyperbola and GeoGebra in high – school instruction", Teaching Mathematics and Computer Science, Vol. 8, No. 2, pp 277 – 285, DOI: 10.5485/TMCS.2010.0265, (2010).

2. Ljajko, E. and Ibro, V,  "Development of Ideas in a GeoGebra – aided mathematics instruction", Mevlana International Journal of Education (MIJE) Vol. 3, No. 3, Special Issue: Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments, pp. 1- 7, http://dx.doi.org/10.13054/mije.si.2013.01, (2013).

3. Ljajko, E,  "Does the problem complexity impact students' achievements in a computer aided mathematics instruction?" The teaching of mathematics, Vol.19, No.1, pp. 41 – 55. (2016). http://teaching.math.rs/vol/tm1914.pdf

4. Ljajko,Е.,Stojanović, В., Valjarević, D. and Jovanović. Т,  "Can the transformation of instruction process into a virtual place induce a shift in behavioral patterns of teachers and students?" University Thought Publication in Natural Sciences, Vol. 6, No 2, pp. 47-54. https://doi.org/10.5937/univtho6-11953, (2016).

5. Stojanovic, V., Kevkic, T., Ljajko, E. and Jelic, G,  "Noise–Indicator Arma Model with application in fitting physically–based time series", University POLITEHNICA of Bucharest Scientific Bulletin, Series A: Applied Mathematics and Physics, Vol. 81, No. 2, pp. 257 – 264, (2019). https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full4f3_897285.pdf

6. Maksimović, M., Jovanović, T., Ljajko, E. and Ivanović, M, "Analysis of Geodesics on Different Surfaces", University Thought – Publication in Natural Sciences, Vol.10, No.1, pp. 51–56. https://doi.org/10.5937/univtho10-20589 , (2020).

7. Tošić, M., Ljajko, E., Kontrec, N. and Stojanović, V, "The Nullity, Rank, and Invertibility of Linear Combinations of k-Potent Matrices", Mathematics, Vol. 8, No. 12, 2147. https://doi.org/10.3390/math8122147, (2020).

8. Vujaković, J., Ljajko, E., Radojević, S. and Radenović, S, "On Some New Jungck–Fisher–Wardowski Type Fixed Point Results". Symmetry Vol. 12, No. 12, 2048. https://doi.org/10.3390/sym12122048,  (2020).

9. Ljajko, E, "Mathematics Teachers’ Perceptions About Influence of Different ICT Usage Strategies on Their Competencies", Bulletin of Natural Sciences Research Vol. 10, No.2, pp. 38 – 42. https://doi.org/10.5937/bnsr10-29584, (2020).

10. Vujakovic, J., Ljajko, E., Pavlovic, M and Radenovic, S, "On Some New Contractive Conditions in Complete Metric Spaces", Mathematics, Vol. 9, No. 2, 118.  https://doi.org/10.3390/math9020118, (2021). 

Остале информације

Пројекти

ИЈ-0203 пројекат "Геометрија,  математичко моделовање, софтверски пакети и њихова примена у процесу образовања", 2020. -2022. 

Област интересовања

Методика наставе математике, Примена ИКТ у настави математике

Страни језици

Енглески, руски, остали словенски језици, албански

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=if4vZdQAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Eugen-Ljajko

http://orcid.org/0000-0001-8546-571X

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин