Основне информације: Наташа З. Контрец

Образовање

Основне студије

2004. Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.

Мастер студије

Магистратура, 2013. Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Докторске студије

2015. Природно математички факултет, Универзитет у Приштини-Косовска Митровица

Кратка стручна биографија

Ванредни професор, 2020. Одсек за математику, Природно-математички факултет, Униврзитет у Приштини - Косовскa Митровицa

Доцент, 2016 – 2020. Одсек за математику, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини -  Косовскa Митровицa

Асистент,  2010 – 2016. Одсек за информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини - Косовскa Митровицa

Сарадник у настави, 2007 – 2010. Одсек за информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини - Косовскa Митровицa

image
др Наташа З. Контрец

Ванредни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: natasa.kontrec@pr.ac.rs

Референце

1. Tošić M, Ljajko E, Kontrec N, Stojanović V. The Nullity, Rank, and Invertibility of Linear Combinations of k-Potent Matrices. Mathematics. 2020; 8(12):2147. https://doi.org/10.3390/math8122147 (IF 1.747)

2. Panić B, Kontrec N, Vujošević M, Panić S. A Novel Approach for Determination of Reliability of Covering a Node from K Nodes. Symmetry. 2020; 12(9):1461. https://doi.org/10.3390/sym12091461 (IF 2.645)

3. Peric, Z. H., Markovic, A. V., Kontrec, N. Z., Panic, S. R., & Spalević, P. C. (2020). Novel Composite Approximation for the Gaussian Q-Function. Elektronika Ir Elektrotechnika, 26(5), 33-38. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.5.26012 (IF 0.707)

4. Nataša Kontrec, Milena J. Petrović, Stefan Panić, Hranislav Milošević, A novel    stochastic model for achieving required level of availability based on repair rate  analysis, Tehnički vjesnik/Technical Gazette (Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN   1848-6339), Vol. 26/No. (2019), DOI: 10.17559/TV-20171220201513 (IF 0.686) https://hrcak.srce.hr/223340

5. Kontrec N, Panić S, Petrović M, Milošević H. A stochastic model for estimation of  repair rate for system operating under performance based logistics. Eksploatacja i    Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2018; 20 (1): 68–72,  http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.9. (IF 1.383)

6. Milena J. Petrovic, Predrag S. Stanimirovic, Nataša Kontrec,  Julija Mladenovic   Hybrid modification of accelerated double direction method, Mathematical Problems  in Engineering,  Volume 2018, Article ID is 1523267,   2018.   https://www.hindawi.com/journals/mpe/2018/1523267/(IF 1.145)

7. Petrović, M., Rakočević, V., Kontrec, N. et al., Hybridization of accelerated gradient descent method, Numer Algor, Volume 79, Issue 3, pp.769-786 (2017). https://doi.org/10.1007/s11075-017-0460-415. https://link.springer.com/article/10.1007/s11075-017-0460-4 (IF 1.536)

8. Nataša Kontrec and Stefan Panić (2017). Spare Parts Forecasting Based on Reliability, System Reliability, Prof. Constantin Volosencu (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/intechopen.69608. Available from: https://www.intechopen.com/books/system-reliability/spare-parts-forecasting-based-on-reliability

9. Predrag S. Stanimirovic, Gradimir V. Milovanovic, Milena J. Petrovic,  Natasa Z. Kontrec, A Transformation of Accelerated Double Step Size Model For Unconstrained Optimization, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015 (2015), Article ID 283679, 8 pages (IF 1.145) http://dx.doi.org/10.1155/2015/283679

10. Nataša Z. Kontrec, Gradimir V. Milovanović, Stefan R. Panić, and Hranislav Milošević, “A Reliability-Based Approach to Nonrepairable Spare Part Forecasting in Aircraft Maintenance System,” Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 731437, 7 pages, 2015. doi:10.1155/2015/731437 (IF 1.145) http://www.hindawi.com/journals/mpe/2015/731437/

Остале информације

Пројекти

1. 2020 - . Руководилац интерног јуниор пројекта под називом „Геометрија, математичко моделовање, софтверски пакети и њихова примена у процесу образовања“ ИЈ-0203. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица

2. 2013-2020. Учесник пројекта Министрства за просвету, науку и технологију под називом „Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике“ ТР 35030.

3. 2016-2018. Учесник интерног-стручног пројекта под називом „Математички оптимизациони модели са применом теорије стохастичких процеса, генералисаних инверза и фиксне тачке“ бр. ИС01-17. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини-Косовска Митровица.

Област интересовања

Примењена математика, математичко моделирање и оптимизација

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://orcid.org/0000-0002-6955-9887

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56606194800

https://scholar.google.com/citations?user=BMBxQc0AAAAJ&hl=sr

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин