Основне информације: Небојша М. Денић

Образовање

Основне студије

Факултет техничких наука, Косовска Митровица

Мастер студије

Факултет техничких наука, Косовска Митровица

Докторске студије

Факултет техничких наука, Чачак, Универзитет у Крагујевцу

Кратка стручна биографија

Небојша М. Денић рођен у Липљану, где је завршио основну и средњу школу, дипломирао је на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, магистрирао на тему „Развој информатичких технологија и њихов утицај на светске процесе“ затим докторирао на тему „Анализа кључних фактора успеха имплементације ЕРП система у пракси“, и стекао звање доктор економских наука, након тога докторирао је на тему „Развој интелигентних система за подршку одлучивању у малим и средњим предузећима“ на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Kрагујевцу и стекао звање доктор техничких наука, професор је Природно математичког факултета, Универзитета у Приштини, аутор више универзитетских уџбеника и више од 200 научних радова из области: софтверског инжењерства, информационих система, електронског пословања, вештачке интелигенције, образовног софтвера, методике наставе информатике, управљања квалитетом, екологије идр. Поред рада на Универзитету, као кантаутор бави се писањем и компоновањем аутобиографских песама са мотивима Kосовске равнице, ожењен је и отац троје деце!

image
др Небојша М. Денић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за информатику
Mail адреса: nebojsa.denic@pr.ac.rs

Референце

1. Milićević, V., Denić, N.., Milićević, Z., Arsić. Lj. Spasić-Stojković. M., Petković. D., Stojanović. J., Krkić. M., Sokolov-Milovančević. N., i Jovanović. A., (2021), E-learning perspectives in higher education institutions, Technological Forecasting and Social Change, Volume 166, May 2021, 120618,  https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120618 , M21a

2. Petković, B., Zandi, Y., Agdas, A. S., Nikolić, I., Denić, N., Kojić, N., Selmi, A., Issakhov, A., Milošević, S., & Khan, A. (2021). Adaptive neuro fuzzy evaluation of energy and non-energy material productivity impact on sustainable development based on circular economy and gross domestic product. Business Strategy and the Environment, 1-16. https://doi.org/10.1002/bse.2878 , M21a

3. Yan Cao1, Yousef Zandi, Abouzar Rahimi, Yujia Wu, Leijie Fu, Qiangfeng Wang, Nebojša Denić, Mohamed Amine Khadimallah, Momir Milić, Marija Paunović „A new intelligence fuzzy-based hybrid metaheuristic algorithm for analyzing the application of tea waste in concrete as natural fiber” Computers and Electronics in Agriculture. IF 5,565, M21a, Current Status  With Editor, M21a

4. Petković, D., Barjaktarović, M., Milošević, S., Denić, N., Spasić, B., Stojanović, J., i Milovancević, M., (2021), Neuro fuzzy estimation of the most influential parameters for Kusum biodiesel performance, Energy, 2021, 120621, ISSN 0360-5442, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120621. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221008707), M21a

5. Vujović, V., Denić, N., Stevanović, V., Stevanović, M., Stojanović, J., Cao, Y., Alhammadi, Y., Jermsittiparsert, K., Van Le, H., Wakil, K. & Radojković, I. (2020). Project Planning and Risk Management as a Success Factor for IT Projects in Agricultural Schools in Serbia. Technology in Society, 63 (November Issue), Article No. 101371, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101371. M21a

6. Biljana Petković, Alireza Sadighi Agdas, Yousef Zandi, Ivica Nikolić, Nebojša Denić, Sonja D. Radenkovic, Sattam Fahad Almoji, Angel Roco-Videla, Nenad Kojić, Dragan Zlatković, Jelena Stojanović, Neuro fuzzy evaluation of circular economy based on waste generation, recycling, renewable energy, biomass and soil pollution, Rhizosphere,2021, 100418, ISSN 2452-2198, https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100418. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452219821001142), M21

7. Kuzman, B., Petković, B., Denić, N., Petković, D., Ćirković, B., Stojanović, J., i Milić, M., (2021), “Estimation of optimal fertilizers for optimal crop yield by adaptive neuro fuzzy logic”, Rhizosphere, 2021, 100358, ISSN 2452-2198, https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100358. M21

8. Nikolić, V., Petković, D., Denić, N., Milovančević, M., i Gavrilović S., (2019): Appraisal and review of e-learning and ICT systems in teaching process, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, DOI: 10.1016/j.physa.2018.09.003, Volume 513, 1 January 2019,  pp. 456–464;  [SCI] Impact Factor: currently: 2.500  https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.09.003 , M21

9. Denić, N., Petković , D., Vujović, V.,  Spasić, B., i Vujičić, I., (2018), “A survey of internet marketing by small and medium-sized enterprises for placing wine on the market” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Available online 27 April 2018, https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.095 , M21

10. Đurović Todorović, J., Tomić, Z.,  Denić, N.,  Petković , D.,  Kojić, N.,  Petrović, J., i  Petković, B., (2017), „Appraisal of monetary economy by Newton’s law of cooling“ Physica A: Statistical Mechanics and its ApplicationsAvailable online 8 December 2017, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.030 , M21

Остале информације

Пројекти

Мр Небојша Денић, „Инфoрмaтичкa eдукaциja у oбрaзoвним устaнoвaмa“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2008.год.Београд Мр Небојша Денић, „Пeрспeктивe Eврoпскoг мoдeлa рaчунaрскe писмeнoсти“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2008.год. Београд Мр Небојша Денић, „Бeзбeднoст дeцe при рaду нa Интeрнeту“. Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије,2008.год. Београд Др Небојша Денић, „Инфoрмaциoнo кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje и Интeрнeт у функциjи бeзбeднoсти дeцe“. Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2009.год. Београд Др Небојша Денић „Улога наставника у заштити деце на Интернету“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2010.год. Београд Др Небојша Денић ,“Управљање заштитом и безбедношћу деце на Интернету и при употреби ИКТ“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2011.год. Београд Др Небојша Денић, „Управљање заштитом животне средине и одрживим развојем“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2012.год. Београд Др Небојша Денић, „Управљање заштитом на Интернету“, Завод за унапређивање образовања и васпитања Р.Србије, 2012.год. Београд

Област интересовања

Образовни софрвер, Методика наставе информатике, Интелигентни системи, Мултимедијлани системи у настави, Електронско пословање, Електронска управа, Информациони системи

Страни језици

Енглески, руски

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин