Основне информације: Бојана Б. Лабан

Образовање

Основне студије

2003-2008. Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет са седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2008. Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет са седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2010-2017. Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Кратка стручна биографија

Професор хемије 2007-2008 Гимназија „Свети Сава“ Пећ

Од 2009 Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет са привременим седиштем у Косовској Митровици

2009 – Сарадник у настави

2012 – Асистент 

2018 – Доцент, Научни сарадник

image
др Бојана Б. Лабан

Ванредни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: bojana.laban@pr.ac.rs

Референце

1. B. Laban, U. Ralević, S. Petrović, A. Leskovac, D. Vasić-Anićijević, M. Marković, V. Vasić, Green synthesis and characterization of nontoxic L-methionine capped silver and gold nanoparticles, J. Inorg. Biochem., 2020, doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2019.110958.

2. Djordje N. Veljović, Dejan M. Gurešić, Anja B. Jokić, Vesna M. Vasić, and Bojana B. Laban, Solid-State Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Catalytic Application in Methylene Blue Reduction, ChemistrySelect, 2020, doi.org/10.1002/slct.202001829.

3. Uroš Ralević, Goran Isić, Dragana Vasić Anicijević, Bojana Laban, Una Bogdanović,Vladimir M. Lazović, Vesna Vodnik, Radoš Gajić, Nanospectroscopy of thiacyanine dye molecules adsorbed on silvernanoparticle clusters, App. Surf. Sci., 2018, 434, 540–548.

4. B. Laban, I. Zeković, D. Vasić Anićijević, M. Marković, V. Vodnik, M. Luce, A. Cricenti, M. Dramićanin, and V. Vasić, Mechanism of 3,3′-Disulfopropyl-5,5′-Dichlorothiacyanine Anion Interaction With Citrate-Capped Silver Nanoparticles: Adsorption and J‑Aggregation, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 18066−18074.

5. Bojana Laban, Vesna Vodnik, Miroslav Dramićanin, Mirjana Novaković, Nataša Bibić, Sofija P. Sovilj and Vesna M. Vasić, Mechanism and Kinetics of J‑Aggregation of Thiacyanine Dye in the Presence of Silver Nanoparticles, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 23393−23401.

6. B. B. Laban, V. Vodnik, A. Vujačić, S. P. Sovilj, A. B. Jokić, V. Vasić, Spectroscopic and Fluorescence Properties of Silver-Dye Composite Nanoparticles, Russ. J. Phys. Chem. A, 2013, 87, 2219-2224.

7. Bojana B. Laban, Vesna Vodnik, Vesna Vasic, Spectrophotometric observations of thiacyanine dye J-aggregation on citrate capped silver nanoparticles, Nanospectroscopy, 2015, 1, 54-60.

8. Bojana Laban, Milena Košanin, Goran Isić, Uroš Ralević, Mirijana Marković, Anja Jokić, Vesna Vasić, Preparation Of Silver and Copper Nanoparticles in Presence of Ascorbic Acid and Investigation of Their Antibacterial Activity, University Thought, Publication in Natural Sciences, 2017, 7, doi:10.5937/univtho7-14762.

9. Anja Jokić, Branka Petković, Sonja Jevtić, Vesna Vasić, Bojana Laban, Characterization of New Synthesized Fe2O3 Nanoparticles and Their Application as Detection Signal Amplifiers in Herbicide Bentazone Electroanalytical Determination, University Thought, Publication in Natural Sciences, 2018, 9, doi:10.5937/univtho9-19359.

10. B. Laban, U. Bogdanović, V. Vodnik, A. Jokić, M. Marković, M. Dramićanin, V. Vasić, Adsorption of thiacyanine dye on silver nanotriangles, 4th Annual Conference on Optical Nanospectroscopy, March 28-31, 2017, Lisbon, Portugal, Conference book, p.105.

Остале информације

Пројекти

1. Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата(VI) и електрохемијске оксидације или редукције, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ТР 34025 ( учесник пројекта од 2011./2017.).

2. Индустријска производња олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ТР 37016 (учесник пројекта од 2013. -).

3. Истраживања интеракција  ензима  са  токсичним  и  фармаколошки активним  молекулима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ОИ172023 (учесник пројекта од 2017. -).

4. COST Action "NanoSpectroscopy" (MP1302) (од 2013. до 2017.).

Област интересовања

Синтеза наночестица сребра, злата, гвожђе(III)-оксида, у воденом раствору или методом у чврстом стању (solid-state). Модификација површине наночестица, интеракција са цијанинском бојом (Ј-агрегати), испитивање цитотоксичности ради примене у медицини. Наночестице сребра као катализатор.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Bojana-Laban

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55936628100

https://scholar.google.com/scholar?hl=sr&as_sdt=0%2C5&q=Bojana+Laban&btnG=

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин