Основне информације: Драгана Ј. Ваљаревић

Образовање

Основне студије

2000. Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет, Одсек за математику

Мастер студије

2006. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за математику и информатику

Докторске студије

2013. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за математику и информатику

Кратка стручна биографија

Др Драгана Ваљаревић, доктор математичких наука, ради на Природно-математичком факултету од 2001. године. У звање ванредног професора изабрана је 2019. године.

Члан је друштва European Women in Mathematics и стални рецензент часописа Mathematical Reviews. 

image
др Драгана Ј. Ваљаревић

Редовни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: dragana.valjarevic@pr.ac.rs

Референце

1. Valjarević D., Petrović Lj.: Causality between stopped filtrations and some applications, Journal of Contemporary Mathematical Analysis, to apear (2021).

2. Valjarević D., Petrović Lj.: Statistical causality and purely discontinuous local martingales, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, (2020).

3. Valjarević D., Petrović Lj.: Statistical causality and separable processes, Statistic and Probability Letters, Vol.167, Article 108915, December (2020).

4. Petrović Lj., Valjarević D.,: Statistical causality and local uniqueness for solutions of the martingale problem, Filomat, Vol.32, No.8, pp.2851-2860, (2018).

5. Petrović Lj., Valjarević D.: Statistical causality and extremal measures, Bulletin of Korean Mathematical Society, Vol. 55, No.2, pp.561-572, (2018).

6. Petrović Lj., Valjarević D.: Statistical causality, martingale problems and local uniqueness, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Vol.90, Iss.2, pp.200-213, (2018).

7. Petrović Lj., Dimitrijević S., Valjarević D.: Granger causality and stopping times, Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 56 (3), (2016), pp. 410-416. Doi: 10.1007/s10986-016-9325-0

8. Petrović Lj., Valjarević D.: Statistical causality and martingale representation property, Bull.Aust.Math.Soc., 90 (2014), pp.327-338.

9. Petrović Lj., Valjarević D.: Statistical causality and stable subspaces of Hp, Bull.Aust.Math.Soc., 88 (2013), pp. 17-25.

10. Valjarević D., Petrović Lj.: Statistical causality and orthogonality of local martingales, Stat. Probil. Lett., 82 (2012), pp. 1326-1330.  Doi: 10.1016/j.spl.2012.03.036 

Остале информације

Пројекти

1. Stohastika sa primenama, br. 144021, MISANU

2. Metodi funkcionalne i harmonijske analize i PDJ sa singularitetima, br. 174024 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

3. Matematički optimizacioni modeli sa primenom teorije stohastičkih procesa, generalisanih inverza i fiksne tačke, PMF, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2017-2020.

4. Aplikativnost stohastičkih procesa i uopštenih inverza u operacionim istraživanjima, PMF, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2021.

Област интересовања

Теорија вероватноћа и математичка статистика – подобласт: случајни процеси, стохастичка анализа, стохастичке диференцијалне једначине.

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=iArmU5AAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Dragana-Valjarevic

https://orcid.org/0000-0002-1652-9983

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55195996100

https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=239034

https://www.europeanwomeninmaths.org/profile/dragana-valjarevic/

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин