Основне информације: Миленко Н. Ристић

Образовање

Основне студије

2014. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2015. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2015. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Кратка стручна биографија

У звање сарадника у настави на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, изабран је 2015. године, за ужу научну област Органска хемија и биохемија. У звање асистента на истом факултету изабран је 2016. године.

image
др Миленко Н. Ристић

Доцент
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: milenko.ristic@pr.ac.rs

Референце

1. M. Ristić, N. Radulović, B. Dekić, V. Dekić, N. Ristić, Z. Stojanović-Radić, Synthesis and spectral characterization of asymmetric azines containing a coumarin moiety: The discovery of new antimicrobial and antioxidant agents, Chemistry & Biodiversity, 16(1): e1800486, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.201800486

2. N. Živić, S. Milošević, V. Dekić, B. Dekić, N. Ristić, M. Ristić, Lj. Sretić, Phytochemical and antioxidant screening of some extracts of Juniperus communis L. and Juniperus oxycedrus L., Czech Journal of Food Sciences, 37(5): 351-358, 2019. DOI: https://doi.org/10.17221/28/2019-CJFS

3. B. Dekić, M. Ristić, N. Ristić, M. Mladenović, V. Dekić, N. Ristić, V. Ranđelović, N. Radulović, Diethyl-ether flower washings of Dianthus cruentus Griseb. (Caryophyllaceae): Derivatization reactions leading to the identification of new wax constituents, Chemistry & Biodiversity,16(7): e1900153, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.201900153

4. N. Radulović, M. Mladenović, M. Ristić, V. Dekić, B. Dekić, N. Ristić, A new longipinane ketone from Achillea abrotanoides (Vis.) Vis.: chemical transformation of the essential oil enables the identification of a minor constituent, Phytochemical Analysis, 31(4): 501-515, 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/pca.2913

5. M. Ristić, M. Rodić, N. Radulović, B. Dekić, V. Dekić, N. Ristić, D. Gurešić, The crystal structure of aqua-bis(3-acetyl-2-oxo-2H-chromen-4-olato-κ2O,O′)zinc(II)monohydrate, C22H18O10Zn, Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, 234(4): 729-731, 2019. DOI: https://doi.org/10.1515/ncrs-2019-0077

6. N. Ristić, N. Radulović, B. Dekić, M. Ristić, V. Dekić, Synthesis and antioxidant activity of a new 4-aminocoumarin derivative, The University Thought – Publication in Natural Sciences, 8(2): 27-32, 2018. DOI: https://doi.org/10.5937/univtho8-19770

7. V. Dekić, N. Radulović, M. Ristić, B. Dekić, N. Ristić, Synthesis and complete NMR spectral assignments of new benzylamino coumarin derivative, The University Thought – Publication in Natural Sciences, 10(2), 2020. DOI: https://doi.org/10.5937/univtho10-26133

8. Niko Radulović, Milenko Ristić, Novica Ristić, Vidoslav Dekić, Biljana Dekić, Marko Mladenović, The floral scent of Dianthus cruentus Griseb. (Caryophyllaceae), Facta Universitatis, Series: Physics, Chemistry and Technology, 16(1): 161, Special Issue, 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018), 2018. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysChemTech/article/view/4336

9. Milenko Ristić, Niko Radulović, Biljana Dekić, Novica Ristić, Vidoslav Dekić, Antioxidant activity and acute toxicity of new unsymmetrical azines containing coumarin and one more heterocyclic moieties, 56th Meeting of the Serbian Chemical Society, Niš, Serbia, June 7-8, Book of abstracts, 94, 2019. https://www.shd.org.rs/56shd_KI.pdf

10. Milenko Ristić, Biljana Dekić, Vidoslav Dekić, Novica Ristić, Niko Radulović, New azines containing a coumarin moiety – synthesis and spectral characterization, 54th Meeting of the Serbian Chemical Society, Belgrade, Serbia, September 29-30, Book of abstracts, 86, 2017. https://www.shd.org.rs/54SHD/54SHD_5KMHS.pdf

Остале информације

Пројекти

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: „Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима“, бр. пројекта: ОИ 172061

Интерни пројекат Природно-математичког факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици: „Фитохемијска анализа и биопотенцијал природних производа из различитих биљних врста и синтеза њихових аналога“ бр. пројекта: ИЈ-0205

Област интересовања

Органскa синтезa, хемија природних производа, фитохемија

Страни језици

Eнглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Milenko-Ristic

https://orcid.org/0000-0002-4878-3628

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205217999

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин