Основне информације: Славко С. Бранковић

Образовање

Основне студије

1987. године, Одсек за биологију Природно-математички факултет,

Мастер студије

1994. године, Биолошки факултет, Београд

Докторске студије

2006. године, Одсек за биологију Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Кратка стручна биографија

1987. године aнгажован као асистент-приправник на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини. Од 1988-2007. ради у звању асистента на истом факултету, 2007 изабран је у звање доцента. Од 2016 је ванредни професор на одсеку за Биологију

image
др Славко С. Бранковић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: slavko.brankovic@pr.ac.rs

Референце

1. M.Janković.,  B.Petrovic., I. Novaković., D. Nikolić., J. Mitrović M ,S. Branković ., N.Radosavljevic and D.Nikolic    Genetic  base of stroke  in pediatric population and insight in to the New Therapeutic  Options: International Journal of Molecular Science. 2022,23(3) 1601 (2022)  

2. M.Janković., I. Novaković., D. Nikolić., J. Mitrović Maksić.,S. Branković., I. Petronić.,D.Ćirović.,S.Dučić., M. Grajić and D.Bogićević.,     Genetic and epigenomic modifiers of  Diabetic neuropathy. International Journal of Molecular Science. 2021,22,4887 (2021)

3. S. Branković., D. Nikolić., D. Marinković and  S. Cvjetičanin.. Genetic   homozygosity  as a marker smokimg  dependency; Volume 52,  No3 (2020) Genetika , Belgrade. 1009-1019

4. S. Branković, and S. Cvjetičanin., (2016) : Anthropogenetic Variability In Groups Of Children From Regular And Special Schools From Different Localities In Serbia; Volume 48,  2 (2016) Genetika , Belgrade. 743-751

5. N. Maksimovic, A. Andjelković, V. Milić-Rašić, V. Rakočevic- Stojanović, B. Kastratovic- Kotlica, S. Branković, T. Damnjanović, Biljana Jekic, V. Bunjevački, Lj. Luković, D. Perovic, S. Cvjetičanin and I. Novaković., (2012) :  Quantitative Analysis Of The Dystrophin Gene Using Real Time Pcr Method;   Volume 64, 2 (2012) Archives Of Biological Sciences, Belgrade.

6. Marinković D., Jovanović D., Cvjetičanin S., Savić M., Branković S., (1994): Genetic homozygosity and normal vs. Pathological human variation, Genetika, Beograd ,Vol. 36, No. 3, 147-156.

Остале информације

Пројекти

1. 1991-1993 Утицај загађења средине на генетску структуру организма, у индустријском региону Косовске Митровице под руководством проф. др Гојка Савића и Миодрага Јаблановића. Министарство за науку и технологију и који је финансирала Покрајинска заједница за науку и културу (1991-1993).

2. Пројекат ON175091 „Analiza genetičkih markera mišićne distonije“, čiji je rukovodilac prof. dr Ivana Novaković sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. This work was supported by the Serbian Ministry of Science, Technology and Development (grant 175091).

Област интересовања

Популациона генетика

Страни језици

Руски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://orcid.org/0000-0001-5516-5791

https://scholar.google.com/scholar?hl=sr&as_sdt=0%2C5&q=slavko+Branković&oq=s

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин