Основне информације: Бранка Б. Петковић

Образовање

Основне студије

1990-1994. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

Магистратура, 2007. Филозофски факултет (сада Природно-математички факултет), Универзитет у Нишу

Докторске студије

Докторат, 2013. Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Кратка стручна биографија

Др Бранка Б. Петковић, дев. Веселиновић је рођена 08.06.1971. Удата, мајка двоје деце. Студирала је на Природно математичком факултету у Приштини, магистрирала на Филозофском факултету у Нишу (садашњи Природно-математички факултет), а докторирала на Хемијском факултету у Београду. 

Од 1996. године ради на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини, најпре као сарадник у настави, затим асистент, а од 2013. као доцент. Од 2018. године је у звању ванредног професора на ужој научној области Аналитичка и физичка хемија на Одсеку за хемију. Ангажована је као наставник на више предмета у оквиру сва три нивоа студија на Одсеку за хемију. 

Године 2020. стиче научно звање Виши научни сарадник. Бави се научним радом у области електроаналитичке хемије, хемије материјала и хемије животне средине. Аутор је научне монографије „Октаазамакроциклична једињења, комплексирање и аналитичка примена“. Аутор је уџбеника „Научне информације у хемији“ за истоимени предмет. До сада је била ментор једне одбрањене докторске дисертације. Аутор је и рецензент већег броја научних радова на SCI листи. Именована је за рецензента при Националном акредитационом телу. Члан је Српског хемијског друштва. Учесник пројеката МПНТР.

image
др Бранка Б. Петковић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: branka.petkovic@pr.ac.rs

Референце

1. Branka B. Petković, Miloš Ognjanović, Bratislav Antić, Vyacheslav Viktorovich Avdin, Dragan D. Manojlović, Sanja Vranješ Đurić, Dalibor M. Stanković, Easily Prepared Co3O4 Doped Porous Carbon Material Decorated with Single‐wall Carbon Nanotubes Applied in Voltammetric Sensing of Antioxidant α‐lipoic Acid,  33, 2, 2021, 446-454, https://doi.org/10.1002/elan.202060290

2. Branka B. Petković,Miloš Ognjanović, Milena Krstić,Vesna Stanković, Ljiljana Babincev, Marija Pergal, Dalibor M.Stanković, Boron-doped diamond electrode as efficient sensing platform for simultaneous quantification of mefenamic acid and indomethacin,  Diamond and Related Materials, 105, 2020, 107785, https://doi.org/10.1016/j.diamond.2020.107785

3. Sara Knežević, Miloš Ognjanović, Nemanja Nedić, José F.M.L. Mariano, Zorana Milanović, Branka Petković, Bratislav Antić, Sanja Vranješ Djurić, Dalibor Stanković, A single drop histamine sensor based on AuNPs/MnO2 modified screen-printed electrode, Microchemical Journal, 155, 2020, 104778, https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.104778

4. Marija V. Pergal, Igor D. Kodranov, Miodrag M. Pergal, Uroš Gašić, Dalibor M. Stanković, Branka B. Petković, Dragan D. Manojlović, Degradation Products, Mineralization, and Toxicity Assessment of Pesticides Malathion and Fenitrothion,Water, Air, & Soil Pollution, 231, 433 (2020). https://doi.org/10.1007/s11270-020-04800-x

5. Nada D. Savić, Branka B. Petković, Sandra Vojnovic, Marija Mojicevic, Hubert Wadepohl, Kayode Olaifa, Enrico Marsili, Jasmina Nikodinovic-Runic, Miloš I. Djuran and  Biljana Đ. Glišić, Dinuclear silver(I) complexes with a pyridine-based macrocyclic type of ligand as antimicrobial agents against clinically relevant species: the influence of the counteranion on the structure diversification of the complexes, Dalton Trans., 2020, 49, 10880-10894, https://doi.org/10.1039/D0DT01272F

6. B. Petković, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, B. Dekić, G. Marković, M. Marinović-Cincović, Effect of γ-irradiation on the hydrolytic stability and thermo-oxidative behavior of bio/inorganic modified urea–formaldehyde resins, Composites Part B: Engineering, 69, 2015, 397–405. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.10.033

7. S. Jevtić, V. Vukojević, S. Djurdjić, M. V. Pergal, D. D. Manojlović, B. B. Petković, D. M. Stanković: First electrochemistry of herbicide pethoxamid and its quantification using electroanalytical approach from mixed commercial product, Electrochimica Aсta 277 (2018) 136-142,  doi: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2018.05.004

8. B.B. Petković, D. Stanković, M. Milčić, S.P. Sovilj, D. Manojlović, Dinuclear copper(II) octaazamacrocyclic complex in a PVC coated GCE and graphite as a voltammetric sensor for determination of gallic acid and antioxidant capacity of wine samples, Talanta, 132 (2015) 513–519, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2014.09.025

9. B.B. Petković, M. Milčić, D. Stanković, I. Stambolić, D. Manojlović, V.M. Jovanović, S.P. Sovilj, Complexation Ability of Octaayamacrocyclic Ligand Towards Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ Metal Cations; Experimental and Theoretical Study, Electrochimica Acta 89 (2013) 680-687, https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.11.100

10. B.B. Petković, S.P. Sovilj, M.V. Budimir, R.M. Simonović, V.M. Jovanović, A   Copper(II) Ion-Selective Potentiometric Sensor Based on N, N', N'', N'''-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane in PVC Matrix, Electroanalysis 22 (2010) 1894-1900, DOI: 10.1002/elan.201000053

Остале информације

Пројекти

(2006–2010) Учешће у реализацији пројекта под називом ”Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивање садржаја тешких метала у различитим узорцима животне средине” Министарства науке и животне средине ев. бр. 142079Б. (2011– ) Учешће у реализацији интердисциплинарног пројекта под називом ”Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора”, Министарства за просвету и науку ев. бр. 45022.

Област интересовања

Електрохемијски сензори и биосензори, Комплексна једињења у аналитици, Електрохемијска карактеризација новосинтетисаних једињења, Нове електрохемијске методе у анализи биолошки активних супстанци, лекова и загађивача животне средине, Нове методе деградације пестицида у води, Кинетичке методе анализе засноване на катализи, Нове спектрофотометријске методе анализе тешких метала, Полимерни и нано материјали у модификацији електродних површина, Модификација УФ нанокомпозита у циљу смањења емисије штетних материја

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/B-Petkovic, https://orcid.org/0000-0002-2332-9170

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12779699100

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин