Основне информације: Милица Р. Вучуровић

Образовање

Основне студије

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2012. - 2017.

Мастер студије

Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2017. - 2018.

Докторске студије

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Кратка стручна биографија

Од 2019. до 2020. сарадник у настави на Одсеку за Математику

Од 2020. асистент на Одсеку за Математику

image
Милица Р. Вучуровић

Асистент
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: milica.vucurovic@pr.ac.rs

Референце

1. Petrović M., Ivanović M. and Đorđević М., "Comparative performance analisis of some accelerated and hybrid accelerated gradient models", The University Thought – Publication in Natural Sciences, Vol.9, No.1, pp. 57-61 (2019)

2. Maksimović M., Jovanović T., Ljajko E. and Ivanović M, "Analysis of geodesics on different surfaces", The University Thought - Publication in Natural Sciences, Vol.10, No.1, pp. 51-56 (2020)

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

/

Страни језици

Eнглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://orcid.org/0000-0002-5646-4061

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин