Основне информације: Ранко М. Симоновић

Образовање

Основне студије

1983. Природно-математички факултет, Приштина, Одсек за хемију

Мастер студије

1991. Филозофски факултет Ниш , Група за хемију

Докторске студије

1991. Филозофски факултет Ниш , Група за хемију

Кратка стручна биографија

Цео радни однос је провео на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини сада са седиштем у Косовској Митровици.

Од 17. 03. 2007. године редовни професор за ужу научну област Аналитичка хемија.

2001. до 2007. године ванредни професор,

1996. до 2001. године доцент,

1992. до 1996.године предавач са магистратуром,

од 01. 03. 984 до 1992. године асистент. 

image
др Ранко М. Симоновић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: ranko.simonovic@pr.ac.rs

Референце

1. Micic Ruzica J Jokic Anja B, Simonovic Ranko M, Arsic Biljana B, Mitic Milan N, Galonja-Coghill, Tamara Cekerevac Milan I, Nikolic-Bujanovic Ljiljana N. Application of Electrochemically Synthesized  Ferrates (VI) for the Removal of Th(IV) From Natural Water Samples (Article), JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, (2019), vol. 41 br. 2, str. 101-104.

2. Micic Ruzica J.,  Simonovic Ranko M.,  Mitic Snezana S.,  Kostic Danijela A.,  Mitic Milan N.,   Pavlovic Jovana Lj., Development and use of the kinetic method for determination of trace amounts of vanadium (V) in water samples from objects of the environment (Article),  JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, (2015), vol. 37 br. 4, str. 166-171.

3. Dekić, S. Samaržija-Jovanović, V. Jovanović, V. Dekić, N. Radulović, R. Simonović, M. Marinović-Cincović, Influence of the aryl substituent identity in 4-arylamino-3-nitrocoumarins on their thermal behavior, Journal of thermal analysis and calorimetry, 115 (2) (2014) 1619-1626.

4. Đurić Vladan R., Deletić Nebojša R., Stankov-Jovanović Vesna P., Simonović Ranko M., Inhibitory effect of retinol acetate on horseradish peroxidase., Hemijska industrija, vol. 67 br. 3 (2013) 419-426

5. Pecev Emilija T, Grahovac Zora M, Mitic Snezana S, Simonovic Ranko M, Pavlovic Aleksandra N, Determination of Herbicide Bromacil in Water and Soil Samples by Kinetic-Spectrophotometric Method and HPLC Method, OXIDATION COMMUNICATIONS, vol. 33, br. 3 (2010)  593-606

6. Petkovic Branka B,Sovilj Sofija P,Budimir Milana V,Simonovic Ranko M,Jovanovic Vladislava M, A Copper(II) Ion-Selective Potentiometric Sensor Based on N ',N ',N '',N '''-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane in PVC Matrix, ELECTROANALYSIS, vol. 22, br. 16 (2010)  1894-1900

7. Igov Aleksandar R, Simonovic Ranko M, Pecev Todor G, Pecev Emilija T, Development of a New Kinetic Spectrophotometric Method for Determination of Mn(II) in Natural Waters, CHEMIA ANALITYCZNA, vol. 54, br. 2 (2009)  247-256

8. Mitic Snezana S,Micic Ruzica J,Simonovic Ranko M, Analytical application of food dye Sunset Yellow for the rapid kinetic determination of traces of copper(II) by spectrophotometry, FOOD CHEMISTRY, vol. 117, br. 3 (2009)   461-465

9. Petkovic Branka B, Simonovic Ranko M, Micic Ruzica J, Determination of ultramicroquantities of Au(III) by its catalytic effect on 4-hydroxyl coumarone oxidation with potassium permanganate, JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 62, br. 7 (2007)  697-700

10. Micic Ruzica J, Simonovic Ranko M, Petkovic Branka B, Kinetic spectrophotometric determination of traces of molybdenum(VI) by its inhibitory effect on the oxidation of 4-hydroxycoumarine by potassium permanganate, ANALYTICAL SCIENCES, vol. 22, br. 5, (2006) 793-796

Остале информације

Пројекти

1. Руководилац подпројекта : ИИИ 45022,  (2011-2017) Синтеза функционалних материјала за јон-селективне електроде, који финансира Министарство за просвету и науку.

2. Руководилац пројекта: ОИ 142079, ( 2006-2010)  Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивања садржаја тешких метала у узорцима животне средине  који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

3. Истраживач на пројекту: ОИ 1211, (2001-2005) Развој нових и побољшање постојећих аналитичких метода за праћење квалитета  индустријских производа и животне среди, који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

4. Истраживач на пројекту: (1995-1998),   Физичко-географски процеси и појаве на Косову и Метохији,   који је  финансирало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. 

Област интересовања

Хемија, аналитичка хемија, квантитативна анализа, кинетичке методе, хомогена катализа, електрохемија, хемијски извори струје  

Страни језици

Руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Ranko-M-Simonovic-78316051

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин