Основне информације: Милена Ј. Петровић

Образовање

Основне студије

2001. Математички факултет, Универзитет у Београду

Мастер студије

2006. Технички факултет, Катедра за нумеричку анализу LTH Универзитет у Лунду, Краљевина Шведска

Докторске студије

2015. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Кратка стручна биографија

2009-2015 Асистент на Одсеку за Математику 

2015-2019 Доцент на Одсеку за Математику

2019-          Ванредни професор на Одсеку за Математику (предмети ОАС: линенарна алгебра, математичка анализа 4, нумеричка анлиза, линерано програмирање; предмети МАС: ОП Операционих истраживања)

PhD: Двосмерни и двокорачни убрзани методи за безусловну оптимизацију 

MSc: A truly third order finite volume scheme on the quadrilateral mesh

image
др Милена Ј. Петровић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за математику
Mail адреса: milena.petrovic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPIS

1.Petrović, M.J., Rakočević, V., Valjarević, D., Ilic, D., A note on hybridization process applied on transformed double step size model. Numer Algor (2019). https://doi.org/10.1007/s11075-019-00821-8

2. Petrović, M.J.,  An Accelerated Double Step size Model in Unconstrained Optimization, Applied  Mathematics and Computation, pp 309-319, Volume 250,  2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300314014799

3. Petrović, M.J. Stanimirovic, P.S., Accelerated Double Direction Method For Solving Unconstrained Optimization Problems, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 965104, 8 pages, 2014  http://dx.doi.org/10.1155/2014/965104

4. Stanimirovic, P.S. Milovanovic, G.V. Petrović, M.J.,  Kontrec, N.Z., A Transformation of Accelerated Double Step Size Model For Unconstrained Optimization, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 283679, 8 pages, 2015  http://dx.doi.org/10.1155/2015/283679

5. Petrović, M., Rakočević, V., Kontrec, N. et al. Hybridization of accelerated gradient descent method, Numer Algor, Volume 79, Issue 3, pp.769-786 (2017). https://link.springer.com/article/10.1007/s11075-017-0460-4

KONFERENCIJЕ 

6. Petkovic D.,Petrović, M.J. A Truly Third Order Finite Volume Scheme On The Quadrilateral Mesh, Međunarodna  konferencija"Matematičke i informacione tehnologije" - MIT 2009, Kopaonik 27. – 31. avgust.; Budva 31. avgust – 5. septembar 2009., Zbornik radova,pp.293-302,ISBN,978-86-83237-90-6. http://mit.rs/2009/zbornik.pdf#page=10&zoom=auto,-155,709

7. Petrović, M. J.Local Double Logarithmic Technique, Međunarodna konferencija     "Matematičke i informacione  tehnologije" - MIT 2011, Vrnjačka Banja 27.–31. avgust; Budva 31.avgust–5.septembar 2011., Zbornik radova, pp. 325-329, ISBN 978-86-83237-90-6. http://mit.rs/2011/zbornik-2011.pdf

8. Đošić, D. Stefanović, Č. Spalević, P. Stamenković, N. Kontrec, N. Petrović, M.J. Second order statistics   of   MRC receiver   over   α-µ multipath   fading   channels,   XLVI International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies- ICEST 2013, 26 - 29 June 2013, Ohrid, Proceedings of papers, vol. 2, pp.83-86, ISBN: 978-9989-786-89-1.

9. M. Bandjur, S. Jovkovic, D. Djošić, M. Petrović, P. Spalević, S. Maričić, Second order statistics of MRC receiver over k-µ fading channels, International Scientific Conference Unitech 2013, 22-23 Novembar 2013, Gabrovo.

10. Srdjan  Jovkovic,  Dejan  Milic,  Danijel  Djosic,  Milena  Petrovic,  Stanislav Veljkovic, Caslav Stefanovic,”   Level Crossing Rate of L-Branch SC Receiver over α-k- µ Fading Channel   in   the   Presence   α-k-µ Co-Channel    Interference”,   WSEAS Transactions on Communications, Volume 13,pp.249-255, 2014  http://www.wseas.org/multimedia/journals/communications/2014/a125704-098.pdf

Остале информације

Пројекти

1. Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене, бр.174025, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  Република Србија

2. Моделовање система за пренос информације путем светлости, бр. ИМ04-17, интерни макро пројекат, ПМФ Универзитет у Приштини, Косовска Митровица

3. Математички оптимизациони модели са применом теорије стохастичких процеса, генерализованих инверза и фиксне тачке, бр. ИС01-17, интерни стручни пројекат-руководилац, ПМФ Универзитет у Приштини, Косовска Митровица

4. Апликативност стохастичких процеса и уопштених инверза у операционим истраживањима, бр. ИЈ-0202, интерни јуниор пројекат-руководилац, ПМФ Универзитет у Приштини, Косовска Митровица

Област интересовања

Генерисање нових ефикасних убрзаних оптимизационих модела за решавање широког спектра проблема нелинеарне оптимизације. Један од значајнијих је решавање система нелинеарних (не)једначина којима се описују  конкретни и важни процеси из разних области истраживања (економија, медицина, техничке науке). Решавање ових проблема техникама нумеричке оптимизације на којима радим доприноси новинама у оптимизацији посебно када је реч о убрзаним градијентним методама. Истарживања су базирана на нелинеарном програмирању и нумеричкој анализи.

Страни језици

Енглески, шведски, француски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=JSjyaegAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Milena-Petrovic-4

https://orcid.org/0000-0002-5073-143X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56134281700

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин