Основне информације: Ненад Ђ. Лабус

Образовање

Основне студије

1991. Природно-математички факултет Универзитета у Приштини

Мастер студије

1997. Биолошки факултет у Београду

Докторске студије

2006. Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Кратка стручна биографија

Запослен на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини од 1991. године у звању асистент приправник. Докторску дисертацију одбранио 2006. године на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Од 2016. године ванредни професор на Одсеку за биологију, за ужу научну област "зоологија". Области истраживања: морфолошка варијабилност, полни диморфизам, дистрибуција и конзервациона биологија водоземаца и гмизаваца 

image
др Ненад Ђ. Лабус

Редовни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: nenad.labus@pr.ac.rs

Референце

1. Labus, N., Vukov, T., Krizmanić, I., Sretić, Lj., Krstičić Račković, J., Kalezić, M. (2020). Contribution to Batrachofauna of Serbia - Distribution and Diversity of Amphibians in Kosovo and Metohija Province. Acta Zoologica Bulgarica 72(2): 235-243.

2. Tomović, Lj., Timotijević, M., Ajtić, R., Krizmanić, I., Labus, N. (2018). Contribution to the herpetofauna of Serbia – Distribution of Reptiles in Kosovo and Metohija Province. University Thought - Publication in Natural Science 8(2): 1-6.

3. Tomović, Lj., Urošević, A., Vukov, T., Ajtić, R., Ljubisavljević, K., Krizmanić, I., Jović, D., Labus, N., Đorđević, S., Kalezić, M. L., Džukić, G., Luiselli, L. (2015). Threatening levels and extinction risks based on distributional, ecological and life-history datasets (DELH) versus IUCN criteria: example of Serbian reptiles. Biodiversity and Conservation 24(12): 2913-2934.

4. Vukov, T. D., Tomović, Lj., Krizmanić, I., Labus, N., Jović, D., Džukić, G., Kalezić, M. L. (2015). Conservation Issues of Serbian Amphibians Identified  from Distributional, Life History and Ecological Data. Acta zoologica Bulgarica 67(1): 105-116.

5. Tomović, Lj., Ajtić, R., Ljubisavljević, K., Urošević, A., Jović, D., Krizmanić, I., Labus, N., Đorđević, S., Kalezić, M. L., Vukov, T., Džukić, G. (2014). Reptiles in Serbia - Distribution and diversity patterns.  Bulletin of the Natural History Museum 7: 129-158.

6. Labus, N., Cvijanović, M., Vukov, T. (2013). Sexual  size and shape dimorphism in Salamandra salamandra (Amphibia, Caudata, Salamandridae) from the Central Balkans. Archives  of  Biological Sciences  65(3): 969-975.

7. Vukov, T., Kalezić, M. L., Tomović, Lj., Krizmanić, I., Jović, D., Labus, N., Džukić, G. (2013). Amphibians in Serbia - Distribution and diversity patterns.  Bulletin of the Natural History Museum 6: 90-112.

8. Labus, N., Vukov, T.D., Ljubisavljević, K., Džukić, G. (2012). Morphological variability without geographical structuring in the fire salamander (Salamandra salamandra, Salamandridae) from the Central Balkans. North-Western Journal of Zoology 8(1): 92-98.

Поглавља у монографијама

9. Лабус, Н., Кризманић, И. (2015). Salamandra atra. У: Калезић и сар. (Уредници): Црвена књига фауне Србије I – Водоземци, pp. 129-135, Биолошки факултет и Завод за заштиту природе Србије, Београд.

10. Џукић, Г., Лабус, Н. (2015). Algyroides nigropunctatus. У: Томовић и сар. (Уредници): Црвена књига фауне Србије II – Гмизавци, pp. 175-181, Биолошки факултет и Завод за заштиту природе Србије, Београд.

Остале информације

Пројекти

1. Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Србији JNOP 01/2018

2. Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже Европске Уније Natura 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије JNOP 02/2018

3. Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији JNOP 03/2018

Област интересовања

Морфолошка варијабилност, полни диморфизам, дистрибуција и конзервациона биологија водоземаца и гмизаваца

Страни језици

Руски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=t3ZlJOIAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79orV-aEEGP_nIZmLPqDQ56aBi3CE4g

https://www.researchgate.net/profile/Nenad-Labus

https://orcid.org/0000-0003-0855-3972

https://ezproxy.nb.rs:2071/results/authorNamesList.uri?st1=labus&st2=nenad&institute=university+of+pri%C5%A1tina+in+kosovska+mitrovica&origin=searchauthorlookup

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин