Основне информације: Татјана Р. Јакшић

Образовање

Основне студије

1984-1989. ПМФ, Универзитет у Приштини

Мастер студије

1995/96-1998. ПМФ, Универзитет у Приштини

Докторске студије

2013. ПМФ, Универзитет у Приштини

Кратка стручна биографија

Татјана Јакшић, рођена Бабовић, рођена је 01.09.1965. године у Косовској Митровици. Дипломирала је на ПМФ-у 18.09.1989. године са просечном оценом 9,44. Од 1991-1995. ради у звању  асистента-приправника, а од 1995. у звању асистента. У звање ванредни професор изабрана је 2018. год. 

image
др Татјана Р. Јакшић

Редовни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: tatjana.jaksic@pr.ac.rs

Референце

1. Ketin, S., Dasic, P., Vukanic., V, Jaksic, T. and Vasic, P. "A Contribution to Chemical Contamination of Groundwater". Fresenius Environmental   Bulletin.6104-6111.Volume 26-No.10/2017. М23=3 (2017).

2. Jaksic, R. T., Vasic, S.P., Valjarevic, Dj. A., Djukic, N.N., Vukanic, V., Rakonjac V.V. "The First Record of the Freshwater Jellyfish Craspedacusa sowerbii Lankester, 1880 (Hydrozoa) in Kosovo". Acta Zoologica Bulgarica. Suppl. 9. 283-285. М23=3 (2017).

3. Aničić Urosević, M., Vuković, G., Vasić, P., Jakšić T., Nikolić, D., Škrivanj, S., Popović A.  "Environmental implication indices from elemental characterisations of collocated topsoil and moss samples". Ecological Indicators 90:  529-539. (2018).

4. Mihajilov-Krstev, T., Jovanovic, B., Zlatanovic, B., Matejic, J., Vitorovic, J., Cvetkovic, V., Ilic, B., Djordjevic, LJ., Jokovic, N., Miladinovic, D., Jaksic, T., Stankovic, N., Stankov-Jovanovic, V., Bernstein N. "Phytochemistry, Toxicology and Therapeutic Value of Petasites hybridus Subsp. Ochroleucus (Common Butterbur) from the Balkans". PLANTS-BASEL, vol. 9 br. 6, str.(2020).

5. Ančić Urošević, P.M., Krmar, D.M., Radnović, .D., Jovanović, P.G., Jakšić, R.T., Vasić, S.P.& Popović, R. A., „The use of moss as an indicator of rare earth element deposition over large area“, Ecological Indicators, Vol. 109, pp. 1-11, (2020).

6. Krmar, M., Radnović, D., Hansman, J., Mesaroš, M., Betsou, Ch., Jakšić, T., Vasić, P. Spatial distribution of 7Be and 137Cs measured with the use of biomonitors. Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry. (2018).

7. Trajković, R., Kostić, M., Jakšić, T., Vasić, P., Andjelković, S., Babić, S., Stamenov, D. "The influence of Lead Acetate and Actinomycetes on Germination and Growth of Vetch Plant (Vicia sativa L.)". Legume Research vol 41 br. 5, 689-692. (2018).

8. Vukanić, V., Glišović, N., Jakšić, T., Živić, N., Vukanić, D. "Seasonal abundance of Copepods in the Bojana estuary (southeastern Adriatic Sea)". Fresenius Environmental   Bulletin. vol. 27 br 11, 7209-7221. (2018).

9. Gulan, Lj., Jaksic, T., Milenkovic, B., Stajic, J., Vasic, P., Simic, Z., Zlatic, N. "Mosses as bioindicators of radionuclide and metal pollution in northern Kosovo and Metohija mountain region". JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol. 326 br. 1, str. 315-327. (М23) (2018).

10. Djukić, N. Nikola, Vasiljević, B., Milošević, Dj., Valjarević, Dj. A., Jakšić, T., Vasić, S. P., Štrbac, S. "A Water Quality Assessment Based on Benthic Diatoms of the Timok River Basin (Eastern Serbia) under Multiple Anthropogenic Pressures". Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, Tome 73, No 12. (2021).

Остале информације

Пројекти

1. 1991-1993 Утицај загађења ваздуха на вегетацију у индустријском региону Косовске Митровице под руководством проф. др Миодрага Јаблановића. Министарство за науку и технологију.

2. 006-2010. Учешће на пројекту „Радиоеколошка истраживања на КиМ, посебно на подручјима на којима је вршено бомбардовање у НАТО агресији и утврђивање могућих последица бомбардовања на живи свет“, руководилац пројекта Проф. др Бајрам Ј. Јакупи

3. У периоду 2001-2005 учествовала је у пројекту Светске Здравствене Организације о штетности деловања оловне прашине у Косовској Митровици и околини. 

4. ИЈ02-17, 2017-2021., интерни-јуниор пројекат „Зооценолошко и фитоценолошко истраживање  Ђавоље Вароши“, Универзитет у Приштини Природно-математички факултет – Одсек за биологију Косовска Митровица

Област интересовања

Зооекологија, заштита животне средине

Страни језици

Македонски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Tatjana-Jaksic

https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=aBLvbbF_1DQTSNnZElhCVst--MW0aeLXGpoH9XkS

https://orcid.org/0000-0001-7091-5343

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин