Основне информације: Славиша М. Милошевић

Образовање

Основне студије

1982-1987. Природно-математички факултет, Приштина

Мастер студије

Магистарске студије 1995. Биолошки факултет, Београд

Докторске студије

2006. Природно-математички факултет Крагујевац

Кратка стручна биографија

Од 2016. године ради као ванредни професор на Одсеку за биологију

image
др Славиша М. Милошевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: slavisa.milosevic@pr.ac.rs

Референце

1. Vranković, J. Borković-Mitić, S. Ilić, B. Radulović, M. Milošević, S. Makarov, S. and Mitić, B. 2017 Bioaccumulation of metallic trace elements and antioxidant enzyme activities in Apfelbeckia insculpta (L. Koch, 1867) (Diplopoda: Callipodida) from the cave Hadži-Prodanova Pećina (Serbia). International Journal of Speleology, 46 (1), 99-108. Tampa, FL (USA) ISSN 0392-66 https://doi.org/10.5038/1827-806X.46.1.1981 (2017).

2. Živić, N. Milošević, S. Dekić, V. Dekić, B. Ristić, N. Ristić, M. Sretić, Lj. (2019): Phytochemical and antioxidant scree¬ning of some extracts of Juniperus communis L. and Juniperus oxycedrus L. Czech J. Food Sci., 37: (5) 351–358. https://doi.org/10.17221/28/2019-CJFS (2019).

3. Milošević, M.S. Živić, V.N. Milosavljević, V.M. and Jakšić, R.T. (2016): The activity of antioxidant defence enzymes (Superoxidedismutase and Catalase) in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank). Ecologica, 23, (83), 507-510.  UDC:577.152.1:639.09 ISSN 0354–3285 (2016).

4. Milošević, M.S. Živić, V.N. Milosavljević, V.M. and Jakšić, R.T. (2016): The activity of antioxidant defence enzymes (Glutathione Peroxidase, Glutathione Reductase and phase II biotransformation enzyme Glutathione-S-Transferase) in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank) from krajkovacka river. Water Research and  Managment, 6, (3), 39-42. ISS 2217-5237  UDK 595.384–113.32(497.11) (2016).

5. Živić, V.N. Atanacković, A. Milošević, M.S. and Milosavljević, V.M. (2014): The distribution of Astacidae (Decapoda) Fauna in Kosovo and Metohija, Serbia.Water Research and Managment, 4, (4), 28-32. UDK: 595.384.1(497.113) (2014).

6. Despotović, G. Perendija, B.R. Kovačević, T.B. Borković, S.S. Pavlović, S.Z. Milošević, S.M. Djikanović, V.D. Cakić, P.D. Pajović, S.B. and Saičić,  Z.S. (2007): Glutathione redox status in some tissues and the intestinal parasite Pomphorhynchus laevis (Аcanthocphala) from barbell (Barbus barbus) (pisces) From the Danube river. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 59, (4), 57P-58P.  UDC 595.133:597.551.2(282.243.7):612 (2007).

7. Borković, S. S. Šaponjić, S. J. Pavlović, Z. S. Blagojević, P. D. Milošević, S. M.  Kovačević, B. T. Radojičić, M. R. Spasić, B. M.  Žikić, V. R. and Saičić, S. Z. (2005): The activity of antioxidant defence enzymes in the mussel Mytilus galloprovincialis from the Adriatic Sea. Comparative Biochem. and Phisyology, Part C 141, 366-374. doi:10.1016/j.cbpc.2005.08.001 (2005).

8. Pavlović, Z. S. Milošević, M. S. Borković, S. S. Paunović, M. Žikić, V.R. and Saičić, S. Z. (2006): A report of Orconectes (faxonius) limosus (Rafinesque, 1817) [Crustacea: Decapoda: Astacidea: Cambaridae: Orconectes: Subgenus Faxonius] in the Serbian part of the river Danube. Biotechnol. & Biotehnol. Equip., 1, 53-57. (2006).

9. Milošević, S.M., Živić, N.V., Milosavljević, M.V. and Jakšić, T. (2015): Superokside dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities in some tissues of stone crayfish (Austropotamobius torrentium Shrank) from Krajkovačka river. 6rd International Symposium of Ecologist of the Republic of Montenegro, Ulcinj, 12-15 oktobar, Book of Abstracts and Programme, p. 49.  ISBN 978-86-908743-5-4.  COBISS.CG-ID 28023312

10. Petković, D., Barjaktarović, M., Milošević, S., Denić, N., Spasić, B., Stojanović, J. and Milovanović, M. (2021): Neuro fuzzy estimation of the most influential parameters for Kusum biodiesel performance. Energy, Volume 229, 15 Avgust 2021. 120621 https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120621ђ

11. Др Славиша М. Милошевић, "Основе хематологије животиња и човека" Природно- математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2021. ISBN 978-86-80795-49-2.

Остале информације

Пројекти

1. Од 2002–2004. био сарадник у реализацији научно-истраживачког пројекта „Биоиндикатори загађености Црногорског приморја“ који је финансирао Савезни Секретаријат за рад, здравство и социјалну заштиту СРЈ (Савезне Републике Југославије). Руководилац пројекта: Проф. др Радослав В. Жикић, Природно-математички факултет Крагујевац.

2. Од 2006-2010. учествовао на пројекту „Радиолошка истраживања на КиМ, посебно на подручјима на којима је вршено бомбардовање у НАТО агресији и утврђивање могућих последица бомбардовања на живи свет“, Руководилац пројекта Проф. др Бајрам Ј. Јакупи. Рег. бр. 141051 

Област интересовања

Зоологија, Физиолог. животиња, Хематологија, Ендокринологија

 

Страни језици

Енглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://ezproxy.nb.rs:2071/results/authorNamesList.uri?st1=Milosevic&st2=Slavisa&institute=University+of+Pri%C5%A1tina&origin=searchauthorlookup

https://www.researchgate.net/profile/Slavisa-Milosevic/unconfirmed?acceptedAuthorUid=2177021790

https://orcid.org/0000-0002-5302-1679

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин