Основне информације: Јован М. Драгојловић

Образовање

Основне студије

2007. Природно математички факултет Косовска Митровица

Мастер студије

2010. Географски факултет Београд

Докторске студије

2017. Географски факултет Београд

Кратка стручна биографија

Радни однос засновао на Природно– математичком факултету у Косовској Митровици 2008. године као сарадник у настави, а 2012 године изабран у звање асистента. Од 2017 ради као доцент на одсеку за Географију.

У свом досадашњем раду учествовао је на много стручних и научних скупова, како националног, тако и међународног карактера и аутор је више научних радова.

image
др Јован М. Драгојловић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: jovan.dragojlovic@pr.ac.rs

Референце

ČASOPIS:

1. Dragojlović J., Ristić D., Milentijević N. (2017): Spatial functional transformation and typology of the settlement system of Toplica district, University thought, Publication in Natural Sciences,Vol.7,No.2,2017,doi:10.5937/univtho7-15574

2. Dragan Burić, Jovan Dragojlović, Ivana Penjišević-Sočanac, Jelena Luković, Miroslav Doderović (2019): Relationship between atmospheric circulation and temperature extremes in Montenegro in the period 1951-2010, Climate change adaptation in Eastern Europe, pp. 29-42, Springer, Cham

3. Valjarević A., Valjarević D., Filipović D., Dragojlović J., Milosavljević S., Milanović M. (2021): One small municipality and future of renewable energy strategy, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 30, No. 1 (2021), pp. 1-9, DOI: 10.15244/pjoes/122451 

4. Vukoičić D., Ivanović R., Radovanović D., Dragojlović J., Martić-Bursać N., Ivanović M., Ristić D. (2020): Assessment of Geotourism Values and Ecological Status of Mines in Kopaonik Mountain (Serbia), Minerals 2020, No 10 (3), pp. 269;

5. Burić D., Doderović M., Dragojlović J., Penjišević I. (2020): Extreme weather and climate events in Montenegro–case study, November 2019, Weather

https://doi.org/10.1002/wea.3885

6. Burić Dragan B., Dragojlović Jovan M., Milenković Milan Đ., Popović Ljubomir Z., Doderović Miroslav M. (2018): Influence of variability of the East Atlantic Oscillation (EA) on the air temperature in Montenegro. Thermal science,  vol. 22. Br.1, str. 759-766 

7. Milentijević N.,Dragojlović J., Ristić D., Cimbaljević M., Demirović D., Valjarević A. (2018): The assessment of aridity in Leskovac basin, Serbia (1981-2010). Geografski institut Jovan Cvijić 68(2), str. (249-264)

KONFERENCIJE:

8. Dragojlović J., Milentijević N.(2017): Functional typology and transformation of agrarian settlements network in Toplica district, 4th International Scientific Conference, „PROCEEDINGS“ Agribusiness MAK 2017 , Kopaonik (27-28 January 2017), pp.299-307

9. Драгојловић Ј., Дишевић Д. (2014): Управљачки органограм и просторно функционална анализа територије општине Лепосавић. Међунарони научни скуп „ ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА: РАЗВОЈ, СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ“, стр. 257-263, Ивањица, децембар 2013. 

10. Драгојловић Ј., Дишевић Д. (2012): М. Просторно планирање и могућности економског развоја општине Лепосавић. Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, стр. 565-570. – Научни скуп са међународним учешћем, Копаоник (Брзеће), 08-10. децембар 2011. 

Остале информације

Пројекти

ИМ-0201 " Могућности ревитализације руралних насеља на простору Копаоника у функцији одрживог развоја"

Climate change and its influence on the environment: impacts, adaptation and mitigation (III 43007) financed by the Ministry  of Education and Science of the Republic of Serbia for the period 2011/2017

Област интересовања

Рурална и урбана географија, Просторно планирање

Страни језици

Енглески, руски

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Jovan-Dragojlovic

https://scholar.google.com/citations?user=RMt80glAAAAJ&hl=sr

https://ezproxy.nb.rs:2071/results/authorNamesList.uri?st1=Dragojlovic&st2=Jovan&origin=searchauthorlookup

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин