Основне информације: Никола М. Милентијевић

Образовање

Основне студије

2008-2012. Одсек за географију, Природно-математички факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2012-2014. Одсек за географију, Природно-математички факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2015-2022. Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду

Кратка стручна биографија

Др Никола М. Милентијевић је рођен 19.12.1989. године у Приштини. Основне студије географије завршава 2012. године на Одсеку за географију, Природно-математички факултет Универзитета у Приштини, са просечном оценом 9,50. Мастер академске студије географије кандидат завршава 2014. године на матичном факултету, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију под насловом „Вредновање геоеколошких детерминанти Бачке у функцији одрживог развоја“ др Никола М. Милентијевић је одбранио 19.04.2022. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Просечна оцена  током докторских академских студија износила је 10,00. Године 2015. засновао је радни однос у звању сарадника у настави, на Одсеку за географију, Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини. У звању асистента је од 2016. године, научна област гео-науке, ужа научна област Физичка географија. Током основних академских студија био је ангажован као студент продекан (школске 2011/2012. године) и стипендиста је Фонда за младе таленте Владе Републике Србије – 1000 најбољих студената „Доситеја“. Учествовао је као аутор или коаутор на бројним међународним и националним научним конференцијама. Рецензент је у међународном часопису Meteorological Applications (IF 1,711). Члан је Српског географског друштва.

image
др Никола М. Милентијевић

Доцент
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: nikola.milentijevic@pr.ac.rs

Референце

1. Papić, D. Bačević, R.N. Valjarević, A. Milentijević, N. Gavrilov, B.M. Živković, M. and Marković, B.S. "Assessment of air temperature trend in South and Southeast Bosnia and Herzegovina from 1961 to 2017" Idȍjárás-Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 124, No. 3, pp. 381-399, (2020). doi:10.28974/idojaras.2020.3.5

2. Milentijević, N. Bačević, N. Ristić, D. Valjarević, A. Pantelić, M. and Kićović, D. "Application of Mann-Kendal (MK) test in trend analysis of air temperature and precipitation: Case of Mačva district (Serbia)" The University Thought - Publication in Natural Sciences, Vol. 10, No. 1, pp. 37-43, (2020). doi: https://doi.org/10.5937/univtho10-24774 M54

3. Bačević, N. Vukoičić, D. Nikolić, M. Janc, N. Milentijević, N. and Gavrilov, B. M, "Aridity in Kosovo and Metohija, Serbia" Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 12, No. 2, pp. 563-570, (2017).

4. Milentijević, N. Valjarević, A. Bačević, R.N. Ristić, D. Kalkan, K. Cimbaljević, M. Dragojlović, J. Savić, S. and Pantelić, M.  "Assessment of observed and projected climate changes in Bačka (Serbia) using trend analysis and climate modeling" Idȍjárás-Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 126, No. 1, pp. 47-68. (2022) doi:10.28974/idojaras.2022.1.3

5. Milentijević, N. Ostojić, R. Fekete, R. Kalkan, K. Ristić, D. Bačević, N. Stevanović, V. and Pantelić, M. "Assessment of soil erosion rates using Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) and GIS in Bačka (Serbia)" Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 30, No. 6, pp. 5175–5184. DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/135617, (2021).

6. Milentijević, N. Dragojlović, J. Ristić, D. Cimbaljević, M. Demirović, D. and Valjarević, A, "The assessment of aridity in Leskovac Basin, Serbia (1981-2010)" Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić", Vol. 68, No. 2, pp. 249-264. DOI:https://doi.org/10.2298/IJGI1802249M, (2018).

7. Demirović, D. Berjan, S. Milentijević, N. El Bilali, H. and Syromiatnikova, Y, "Exploration of tourist motivation and preferred activities in rural areas" Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol. 69, No. 1, pp. 29–37. DOI:http://dx.doi.org/10.2298/IJGI1901029D, (2019).

8. Cimbaljević, M. Demirović, D. Vuksanović, N. Milentijević, N. and Yamashkin, A, "A GIS-based analysis of tourist distribution in Montenegro" Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Vol. 69, No. 2, pp. 147–156. DOI:http://dx.doi.org/10.2298/IJGI1902147C, (2019).

9. Milentijević, N. Dragojlović, J. Cimbaljević, M. Ristić, D. Kalkan, K. and Burić, D, "Analysis of Equivalent Temperature – Case of Kragujevac City" Bulletin of the Serbian Geographical Society, Vol. 98, No. 1, pp. 61-77. DOI:https://doi.org/10.2298/GSGD180225003M, (2018).

10. Milentijević, N. Dragojlović, J. Cimbaljević, M. and Valjarević, A, "Primarne delatnosti kao determinante održivosti i regionalnog razvoja Topličkog okruga" ECOLOGICA, Vol. 24, No. 86, str. 231-235, (2017).

Остале информације

Пројекти

"Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање" (ИИИ43007)

Област интересовања

Климатологија, геокологија и одрживи развој, туризам, Географски информациони системи (ГИС)

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?user=NzxQJEkAAAAJ&hl=sr

https://www.researchgate.net/profile/Nikola-Milentijevic

https://orcid.org/0000-0003-4450-844X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193899010

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин